لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (96)
تالیف (0)
ترجمه (104)
تهران (103)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (103)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: اسب‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 3 -567-323-964-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 20000 ریال - 0 -097-103-600-978 انتخاب
3- می‌دانی چرا درختان کاج برگ‌های سوزنی دارند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی جنگل‌ها
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:مهدی رزاقی‌کاشانی ؛ ويراستار:شهرناز اعتمادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -883-385-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 12000 ریال - 3 -570-323-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 7 -0086-02-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 50000 ریال - 7 -858-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 20000 ریال - 0 -097-103-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: ماقبل تاریخ: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 18000 ریال - 7 -965-323-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 7 -572-323-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 23000 ریال - 9 -263-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11