لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (32)
تالیف (2)
ترجمه (62)
تهران (64)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلایلی برای موفقیت: یادگیری از تجارب آموزنده در توسعه روستایی
نويسنده:نورمن‌تامس آپهوف ؛ نويسنده:میلتون‌جیکوب اسمن ؛ نويسنده:آنیرود کریشنا - وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی - دیویی: 307.1412091722 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 9 -00-8304-964 انتخاب
2- تحلیل انتقادی گفتمان
نويسنده:نورمن فرکلاف ؛ مترجم:فاطمه شایسته‌پیران ؛ مترجم:محمود نیستانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها - دیویی: 306.44 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 40000 ریال - 3 -65-6757-964-978 انتخاب
3- نظام اشیا
نويسنده:ژان بودریار ؛ مترجم:پیروز ایزدی - ثالث - دیویی: 306.46 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 5 -948-380-964-978 انتخاب
4- وانموده‌ها و وانمود
نويسنده:ژان بودریار ؛ مترجم:پیروز ایزدی - ثالث - دیویی: 194 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 385000 ریال - 7 -220-405-600-978 انتخاب
5- توانمندسازی مردم راهنمایی برای مشارکت
نويسنده:اندرو کلیتون ؛ نويسنده:پیتر اوکلی ؛ نويسنده:برایان پرت - سروستان - دیویی: 338.91 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 9 -0-94103-964 انتخاب
6- جامعه مصرفی: اسطوره‌ها و ساختارها
نويسنده:ژان بودریار ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر ثالث - دیویی: 306.3 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 80000 ریال - 6 -644-380-964-978 انتخاب
7- نظام اشیا
نويسنده:ژان بودریار ؛ مترجم:پیروز ایزدی - ثالث - دیویی: 306.46 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 135000 ریال - 5 -948-380-964-978 انتخاب
8- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - دیویی: 327.101 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 9 -419-312-964-978 انتخاب
9- جامعه مصرفی: اسطوره‌ها و ساختارها
نويسنده:ژان بودریار ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر ثالث - دیویی: 306.3 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1399 - 520000 ریال - 6 -644-380-964-978 انتخاب
10- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - دیویی: 327.101 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 26000 ریال - 3 -419-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7