لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی: زبان تخصصی...Comprehention
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - نور دانش،شهرآب،آینده سازان - دیویی: 428.64 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 34000 ریال - 8 -075-413-964 انتخاب
2- درسنامه جامع مامایی
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - ایلیا،حیدری - دیویی: 618.2 - 600 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 2000000 ریال - 3 -31-2606-964-978 انتخاب
3- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکترای مامایی: زنان و زایمان: نواک 2012، کیستنر و ویلیامز
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - ایلیا،حیدری - دیویی: 618.2 - 700 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1300000 ریال - 1 -22-2606-964-978 انتخاب
4- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی: زنان و زایمان - داخلی - جراحی: نواک - کیستنر و ویلیامز جدید
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - نور دانش،شهرآب،آینده سازان - دیویی: 618.2 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 84000 ریال - 0 -079-413-964 انتخاب
5- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکترای مامایی: زنان و زایمان: نواک، کیستنر 2012 و ویلیامز
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - جعفری - دیویی: 618.2 - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 8 -018-322-600-978 انتخاب
6- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی: نوزادان
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - نور دانش،شهرآب،آینده سازان - دیویی: 618.9201 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 24000 ریال - 6 -076-413-964 انتخاب
7- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکترای مامایی: زنان و زایمان: نواک، کیستنر 2012 و ویلیامز
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - جعفری - دیویی: 618.2 - 1020 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -019-322-600-978 انتخاب
8- درسنامه جامع مامایی کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکترای مامایی
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - حیدری،ایلیا - دیویی: 618.2 - 708 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1300000 ریال - 2 -39-8532-600-978 انتخاب
9- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد مامایی، کارشناسی ارشد به دکترای مامایی: زنان و زایمان: نواک 2012، کیستنر و ویلیامز
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - ایلیا،حیدری - دیویی: 618.2 - 802 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1300000 ریال - 4 -21-2606-964-978 انتخاب
10- درسنامه جامع مامایی: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی: زنان و زایمان: نواک، کیستنر و ویلیامز جدید، داخلی - جراحی: ویلیامز جدید، ...
نويسنده:مهرداد صلاحی ؛ نويسنده:فرحناز قاسمی - ایلیا،بشری،جعفری،بابازاده - دیویی: 618.2 - 520 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 198000 ریال - 1 -1-95247-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2