لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(140)
چاپ مجدد (257)
تالیف (38)
ترجمه (359)
تهران (394)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (212)
كمك درسی و آموزشی (76)

تعداد یافت شده (397) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانش زیست‌شناسی
نويسنده:پل وایس ؛ نويسنده:ریچارد کوف ؛ مترجم:حمیده علمی‌غروی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574 - 250 صفحه - جلد 2 - رحلی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1374 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 0 انتخاب
2- دنیای زنده ژنتیک
نويسنده:لو پارکر ؛ نويسنده:دیوید کراسنو ؛ مترجم:حسن سالاری - فاطمی - دیویی: 575.1 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -534-318-964-978 انتخاب
3- گیاهان
نويسنده:جکلین‌ا. بال ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ ويراستار:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 581 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -508-318-964-978 انتخاب
4- شیمی = Chemistry
نويسنده:استفان کوری ؛ مترجم:فروغ فرجود ؛ ويراستار:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 540 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 5 -473-318-964-978 انتخاب
5- صوت
نويسنده:جکلین‌ا. بال ؛ مترجم:محمود سالک ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 534 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 8 -513-318-964-978 انتخاب
6- عناصر
نويسنده:دیوید کراسنو ؛ نويسنده:تام سدون ؛ مترجم:فروغ فرجود - فاطمی - دیویی: 546 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -553-318-964-978 انتخاب
7- دانشنامه کوچک 1001 نکته علمی که همه باید بدانند
نويسنده:جیمزاس. ترفیل ؛ مترجم:حسین دانشفر - نشر نی - دیویی: 500 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 3 -260-312-964 انتخاب
8- دانش زیست‌شناسی
نويسنده:پل وایس ؛ نويسنده:ریچارد کوف ؛ مترجم:حمیده علمی‌غروی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 574.076 - 224 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 8 -422-436-964 انتخاب
9- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-436-970-X انتخاب
10- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 4000 نسخه - 4500 ریال - 0 -207-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40