لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (20)
تالیف (1)
ترجمه (23)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 1500 نسخه - 520000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
3- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 158.1 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1200 نسخه - 29000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
4- راهنمای موفقیت باطنی
نويسنده:کاوه نیری - سبکباران - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -6-93469-964 انتخاب
5- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
6- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
7- بازیافتن عشق زناشویی: شناخت‌ها و راهکارهای ضروری
نويسنده:میرا کرشنبام ؛ مترجم:کاوه نیری - پیکان - دیویی: 646.78 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 8 -653-328-964-978 انتخاب
8- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
9- راز بزرگ
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ بازنويسي:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 158.1 - 228 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 3 -65-7961-964-978 انتخاب
10- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3