لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (16)
تالیف (36)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به: سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور؛ سرمایه گذاریهای خارجی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55092 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
2- قانون امور گمرکی: مشتمل بر قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22؛ فهرست بخش‌ها و فصول قانون امور گمرکی؛ زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی و قهرست کتابهای منتشر شد
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55056 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -07-6747-600-978 انتخاب
3- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل وزارتخانه‌های: مسکن و شهرسازی، نفت، نیرو
تدوين:منظر قاضی‌زاهدی ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55064 - 656 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 39000 ریال - انتخاب
4- مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد. تبصره‌ها. بندها...
تهيه و تنظيم:شکوه فقیری ؛ تهيه و تنظيم:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.53 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - انتخاب
5- مجموعه تجارت: مشتمل بر قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیکی، نظرات شورای نگهبان، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
7- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل: سازمانهای مستقل، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان تربیت بدنی، سازمان حفاظت محیط زیست، ساز
تدوين:منظر قاضی‌زاهدی ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55064 - 976 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قوانین و مقررات مربوط به دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5505 - 1128 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 550000 ریال - 0 -91-6747-600-978 انتخاب
10- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل وزارتخانه‌های: پست و تلگراف و تلفن، تعاون، جهاد سازندگی، دادگستری، ...
تدوين:ربابه شاهین‌طبع ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55064 - 804 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 39000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4