لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با فهرست مواد. تبصره‌ها. بندها...
تهيه و تنظيم:شکوه فقیری ؛ تهيه و تنظيم:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.53 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - انتخاب
2- مجموعه قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات به انضمام قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی
تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 658.816 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 14000 ریال - انتخاب
3- مجموعه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.5507 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7000 ریال - انتخاب
4- مجموعه توافقهای تشریفاتی ایران و سایر کشورها: فهرست تاریخی کل مجموعه و واژه‌نامه
تهيه و تنظيم:شاهرخ شاکریان ؛ تهيه و تنظيم:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 341.026655 - 96 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - انتخاب
5- مجموعه کنوانسیونهای بین‌المللی (تصویبی دولت ایران): امور دفاعی و جنگ، امور قضایی، امور گمرکی، امور مرزی، امور انرژی
تهيه و تنظيم:شاهرخ شاکریان ؛ تهيه و تنظيم:شکوه فقیری ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 341.37 - 550 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 15000 ریال - انتخاب
6- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر پست و تلکراف و تلفن: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - انتخاب
9- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - انتخاب
10- مجموعه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین همراه با: آیین نامه ها و تصویبنامه ها؛ مصوبات شورای اقتصاد؛ بخشنامه ها
تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 45000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2