لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر جهاد کشاورزی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
2- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل وزارتخانه‌های: علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55064 - 492 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات معادن مشتمل بر فرامین رهبری؛ قوانین مربوط به معادن؛ آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.5504685 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- بوسه بر آسمان: یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه جماعات مدارس ابتدایی
نويسنده:مصطفی سلیمانی ؛ نويسنده:امیررضا سلطانی - ستاد اقامه ‌نماز - دیویی: 297.35307 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 0 -101-537-964-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات بیمه
گردآورنده:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیرکار و امور اجتماعی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات دولت مشتمل بر قوانین معتبر تا پایان سال 1375 همراه با فهرست موضوعی ...
تهيه و تنظيم:فاطمه منتصراسدی ؛ تهيه و تنظيم:ربابه شاهین‌طبع ؛ تهيه و تنظيم:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.5506 - 574 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات کار مشتمل بر: قانون کار، قوانین مختلف مربوط به کار؛ مقررات بین‌المللی مربوط؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3