لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه ورزشی
نويسنده:فرزاد برهمندپور - لک‌لک - دیویی: 613.2024796 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 7 -89-6488-964 انتخاب
2- راهنمای انتخاب رسانه‌ها و روش‌های آموزش سلامت
نويسنده:فرزاد برهمندپور ؛ نويسنده:مناسادات اردستانی ؛ زيرنظر:فاطمه رخشانی - آرمان براثا - دیویی: 613.07 - 80 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 3 -4-93117-600-978 انتخاب
3- راهنمای ساده و کاربردی نوشتن طرح پژوهشی از عنوان تا اجرا
نويسنده:شهناز شاهرخی ؛ نويسنده:فرزاد برهمندپور ؛ نويسنده:حمید شیرخانلو - میرماه - دیویی: 001.42 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 95000 ریال - 5 -87-6040-600-978 انتخاب
4- شیوه‌ی زندگی سالم با تغذیه و ورزش مناسب
نويسنده:فرزاد برهمندپور - جوکار - دیویی: 613.2 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 ریال - 2 -39-7981-964 انتخاب
5- الفبای کنترل وزن راهنمای مصور کالری غذاهای ایرانی و فعالیت‌های بدنی
نويسنده:شهناز شاهرخی ؛ نويسنده:فرزاد برهمندپور - میرماه - دیویی: 613.25 - 194 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 2 -009-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1