لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (10)
ترجمه (4)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موش‌ها و آدم‌ها و سه اثر دیگر آثاری از: جان اشتنبک، عباس جوانمرد،‌علی‌محمد افغانی، نادر ابراهیمی
مترجم:عباس جوانمرد - قطره - دیویی: 808.82 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 150000 ریال - 4 -799-119-600-978 انتخاب
2- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
3- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 400 نسخه - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
4- دختر دهاتی و سه نمایش‌نامه‌ی دیگر
نويسنده:کلیفورد اودتس ؛ نويسنده:ادواردگوردون کریگ ؛ نويسنده:آرمان سالاکرو - قطره - دیویی: 808.82 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 125000 ریال - 0 -797-119-600-978 انتخاب
5- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 200 نسخه - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
6- پدرخوانده: غبار منیت (نقدی بر پژوهش تئاتری مصطفی اسکوئی)
نويسنده:عباس جوانمرد - نشر افکار - دیویی: 792.0955 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 0 -14-7858-964 انتخاب
7- تئاتر، هویت و نمایش ملی
نويسنده:عباس جوانمرد - نشر قطره - دیویی: 792.0955 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 964-341-387-X انتخاب
8- موش‌ها و آدم‌ها و سه اثر دیگر آثاری از: جان اشتنبک، عباس جوانمرد،‌علی‌محمد افغانی، نادر ابراهیمی
مترجم:عباس جوانمرد - قطره - دیویی: 808.82 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 115000 ریال - 4 -799-119-600-978 انتخاب
9- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
10- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 200 نسخه - 100000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2