لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (11)
ترجمه (4)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
2- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 150000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
3- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
4- موش‌ها و آدم‌ها و سه اثر دیگر آثاری از: جان اشتنبک، عباس جوانمرد،‌علی‌محمد افغانی، نادر ابراهیمی
مترجم:عباس جوانمرد - قطره - دیویی: 808.82 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 115000 ریال - 4 -799-119-600-978 انتخاب
5- دختر دهاتی و سه نمایش‌نامه‌ی دیگر
نويسنده:کلیفورد اودتس ؛ نويسنده:ادواردگوردون کریگ ؛ نويسنده:آرمان سالاکرو - قطره - دیویی: 808.82 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 125000 ریال - 0 -797-119-600-978 انتخاب
6- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 120000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
7- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
8- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
9- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
10- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2