لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (8)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای شاهپور علیرضا پهلوی
نويسنده:علی رحمانی ؛ ويراستار:مرضیه ذاکری - علی رحمانی - دیویی: 955.0824 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -2121-04-600-978 انتخاب
2- خاطره ولنجک
نويسنده:علی رحمانی ؛ ويراستار:مرضیه ذاکری - کانی مهر - دیویی: 955.1222 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 170000 ریال - 1 -0-93784-600-978 انتخاب
3- کتاب کامل و اصول بنیادین تای چی چوآن (چنگ من چینگ)
نويسنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:مرضیه ذاکری ؛ مترجم:منوچهر البرزی - کلام شبدا - دیویی: 796.8155 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24000 ریال - 0 -5-94575-964 انتخاب
4- کوچ ژرمن‌ها در اروپا
نويسنده:پتر آرنس ؛ مترجم:علی رحمانی ؛ مترجم:مرضیه ذاکری - امیرکبیر - دیویی: 305.800943 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 103000 ریال - 0 -1536-00-964-978 انتخاب
5- تاریخ استعماری آلمان
نويسنده:ویلفرید وستفال ؛ مترجم:علی رحمانی ؛ مترجم:مرضیه ذاکری - علی رحمانی - دیویی: 325.34309 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 6 -4215-04-600-978 انتخاب
6- ماجرای شاهپور علیرضا پهلوی
نويسنده:علی رحمانی ؛ ويراستار:مرضیه ذاکری - علی رحمانی - دیویی: 955.0824 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -2121-04-600-978 انتخاب
7- تختی، یکبار برای همیشه
نويسنده:علی رحمانی ؛ ويراستار:مرضیه ذاکری - علی رحمانی - دیویی: 796.8122092 - 422 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 8 -0668-00-622-978 انتخاب
8- تاریخ سری برنامه اتمی آلمان نازی
نويسنده:آرنولد کرامیش ؛ مترجم:مرضیه ذاکری ؛ مترجم:علی رحمانی - علی رحمانی - دیویی: 940.54 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 5 -4663-04-600-978 انتخاب
9- کوچ ژرمن‌ها در اروپا
نويسنده:پتر آرنس ؛ مترجم:علی رحمانی ؛ مترجم:مرضیه ذاکری - امیرکبیر - دیویی: 305.800943 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 280000 ریال - 0 -1536-00-964-978 انتخاب
10- مبلغان مسیحی و مسلمانان (میسیون بازل در ایران 1837 - 1833)
نويسنده:آندراس والدبورگر ؛ مترجم:علی رحمانی ؛ مترجم:لادن مختاری - علی رحمانی - دیویی: 266.02343055 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 5 -5231-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2