لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (36)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (74)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ی نامرئی
نويسنده:فریدریش دورنمات ؛ نويسنده:راینرماریا ریلکه ؛ نويسنده:اشتفان تسوایگ - نشر ماهی - دیویی: 833.0108 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 65000 ریال - 4 -12-9971-964-978 انتخاب
2- وجدان بیدار (کاستلیو و کالون)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:سیروس آرین‌پور - فرزان روز - دیویی: 284.249451 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 22000 ریال - 964-6138-42-X انتخاب
3- سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد محیط - دنیای نو - دیویی: 928 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -131-172-964-978 انتخاب
4- شاهکار یک مرد: ماژلان
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:ضیاء‌الدین ضیایی - جهان ادیب - دیویی: 910.92 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 50000 ریال - 4 -9-95972-964-978 انتخاب
5- شگفتیهای زندگانی یکزن
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:ناصر ایراندوست ؛ مترجم:نصرالله عایلی - اردیبهشت - دیویی: 833.912 - 224 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
6- 24 ساعت از زندگی یک زن
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:رضا سیدحسینی ؛ مترجم:عبدالله توکل - نگاه - دیویی: 833.912 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -266-376-600-978 انتخاب
7- وجدان بیدار (کاستلیو و کالون)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:سیروس آرین‌پور - فرزان روز - دیویی: 284.249451 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 4 -353-321-964-978 انتخاب
8- کالون و قیام کاستلیون
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:عبدالله توکل - نشر مرکز - دیویی: 284 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 129000 ریال - 6 -311-305-964-978 انتخاب
9- وجدان بیدار (کاستلیو و کالون)
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:سیروس آرین‌پور - فرزان روز - دیویی: 284.249451 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 200000 ریال - 4 -353-321-964-978 انتخاب
10- اراسموس روتردامی و روزگارش
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:فرامرز تبریزی - کتاب تهران - دیویی: 823 - 168 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 385 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8