لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (25)
تالیف (67)
ترجمه (2)
تهران (6)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع ورزش‌ها، آشنایی با ورزش‌های گروهی و انفرادی، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 796 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 5 -38-7613-964-978 انتخاب
2- ابزار و وسایل کار شامل: 30 کارت تصویری اعم از چکش، انبردست، پیچ گوشتی، اره، تراز، آچار، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 621.9 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -57-7613-964-978 انتخاب
3- علوم قرآنی شامل 30 کارت تصویری اعم از عناوین و اسامی قرآن، وحی و انواع آن، نزول قرآن ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 297.159 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -61-7613-964-978 انتخاب
4- اعضای بدن شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
5- جانوران (4) حشرات شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 595.7 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -58-7613-964-978 انتخاب
6- میوه‌ها شامل: 30 کارت تصویری از انواع میوه‌ها اعم از پرتقال - موز - خیار - گیلاس - سیب ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 634 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -63-7613-964-978 انتخاب
7- جانوران (1) شامل: 30 کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:عزیز آقازاده - امین آذر - دیویی: 590 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 6 -31-7613-964-978 انتخاب
8- علوم (3) شامل: 30 کارت تصویری اعم از حس بساوایی، حس بینایی، حس شنوایی، الکتریسیته، نیرو، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:قاسم ابراهیم‌پوردخانی - امین آذر - دیویی: 507 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -56-7613-964-978 انتخاب
9- کار ریاضی اول دبستان
نويسنده:فاطمه صارمی ؛ نويسنده:اشرف بابایی ؛ ويراستار:عزیز آقازاده - گلزار - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 15000 ریال - 1 -53-6782-964 انتخاب
10- کار ریاضی اول دبستان
نويسنده:فاطمه صارمی ؛ نويسنده:اشرف بابایی ؛ ويراستار:عزیز آقازاده - گلزار - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 1 -53-6782-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7