لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (17)
تالیف (2)
ترجمه (69)
تهران (69)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین جملات درباره تشکر
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -65-5461-600-978 انتخاب
2- زیباترین جملات درباره تشکر
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -65-5461-600-978 انتخاب
3- در ستایش و بزرگداشت خواهران
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:بهناز کراهی - دنیای کتاب واژه ارومیه - دیویی: 306.875 - 90 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -5-90171-600-978 انتخاب
4- زیباترین جملات برای بابام
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:مینا نعمتی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -55-5461-600-978 انتخاب
5- ارزش صداقت
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:الهام عباس‌آبادی - اندیشه عصر - دیویی: 808.882 - 68 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 0 -96-5187-600-978 انتخاب
6- من و خانم معلم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:تارا سالک ؛ تصويرگر:جین مسی - کلام - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -35-5482-600-978 انتخاب
7- جواهری به نام زن
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:رئوفه مشرف ؛ ويراستار:مریم دستوم - امیر مسعود،تکریم،اندیشه استاد،آذران - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -9-92668-964-978 انتخاب
8- زیباترین جملات درباره امید و رویا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -57-5461-600-978 انتخاب
9- به تو فکر می‌کنم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:سکینه‌سادات موسوی ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا موسوی - گلهای بهشت - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -35-6746-964-978 انتخاب
10- زیباترین جملات درباره امید و رویا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -57-5461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8