لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (17)
تالیف (2)
ترجمه (69)
تهران (69)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین جملات درباره امید و رویا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -57-5461-600-978 انتخاب
2- لبخند
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:سیمین صالح ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - آسمان خیال،نقد قلم - دیویی: 808.882 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 3 -038-229-964-978 انتخاب
3- جام لبریز عشق (با تبریک در روز نامزدی‌ات)
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:مریم تقدیسی - کتابسرای نیک - دیویی: 808.882 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -19-8664-964 انتخاب
4- زیباترین جملات درباره امید و رویا
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -57-5461-600-978 انتخاب
5- زیباترین جملات درباره آسایش و آرامش
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:شیرین اسفندی - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -58-5462-600-978 انتخاب
6- هدیه‌ای برای همسر بسیار محبوبم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:معصومه صیادنبی‌نیا - جاجرمی - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 1 -10-2928-964-978 انتخاب
7- کلماتی برای زیبایی = Words on beauty
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:پرستو ابراهیمی - کتابسرای نیک - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -31-8664-964 انتخاب
8- بهترین جملات برای دوست عزیزم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:فرانک باجلان - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 5 -55-5462-600-978 انتخاب
9- کلمات آرامبخش
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - نشر آسیم - دیویی: 808.882 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 19500 ریال - 6 -035-418-964 انتخاب
10- کتابی کوچک برای مادرم
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:عاطفه مولایی ؛ ويراستار:ناهید دانش - نغمه نواندیش - دیویی: 808.882 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -06-5862-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8