لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد سنسورهای نوری در صنعت
نويسنده:جف تامسون ؛ مترجم:امیرحسین شکیبا ؛ مترجم:مهدی پیرمرادیان - بال - دیویی: 681.25 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 6 -0-95912-964 انتخاب
2- بیماریهای تنفس
نويسنده:فرهاد شاهی ؛ نويسنده:امیرحسین شکیبا ؛ نويسنده:مهدی آلوش - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.2 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29500 ریال - 1 -943-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1