لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای تنفس
نويسنده:فرهاد شاهی ؛ نويسنده:امیرحسین شکیبا ؛ نويسنده:مهدی آلوش - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.2 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29500 ریال - 1 -943-456-964 انتخاب
2- دستیار اول غدد و متابولیسم
نويسنده:علی‌آرش انوشیروانی ؛ نويسنده:افسانه شیروانی ؛ نويسنده:مونا حسینی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 39500 ریال - 7 -018-420-964 انتخاب
3- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 28000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
4- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 35000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
5- یوگا و آناتومی عضله‌های کلیدی هاتایوگا
نويسنده:ری لانگ ؛ مترجم:پیمان صمیمی ؛ ويراستار:فهیمه صمیمی - پیروزان دانش ،آکادمی یوگا - دیویی: 613.7026 - 230 صفحه - جلد 1 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 8 -8-91222-600-978 انتخاب
6- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 25000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 35000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
8- New ORDER جراحی: راهنمای کامل تشخیص بالینی و درمان بیماریها: برگزیده‌ای از کتب بیماریهای جراحی: شوارتز، سابیستون ...
نويسنده:امیرحسین لباسچی ؛ نويسنده:احمد رمضانپوراصل ؛ نويسنده:مهدی آلوش - سماط - دیویی: 617 - 660 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 69500 ریال - 2 -016-527-964 انتخاب
9- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 35000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
10- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات سوم راهنمایی، 600 تست از: آزمون‌های ورودی تیزهوشان، آزمون‌های ورودی مدارس نمونه مردمی و دولتی ...
گردآورنده:محمدعلی منوری ؛ گردآورنده:آرش آلوش ؛ گردآورنده:سمیرا اندجی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 28000 ریال - 4 -243-509-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1