لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مراقبتهای بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 0 -05-7809-964 انتخاب
2- مراقبتهای بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 3 -12-7809-964 انتخاب
3- مراقبت‌های بهداشتی در جامعه تعامل در عملکرد پرستاری جامعه‌نگر
نويسنده:آن لانگ ؛ مترجم:ماه‌منیر بنی‌اسد ؛ ويراستار:نعیمه سیدفاطمی - ماهتاب - دیویی: 610.7343 - 134 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 3 -09-7809-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1