لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (66)
تالیف (75)
ترجمه (0)
تهران (73)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 612.661 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 3 -2-95697-964 انتخاب
2- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران (چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی)
نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:مرتضی حاج‌بابایی - ما و شما - دیویی: 612.661 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -89-8875-964-978 انتخاب
3- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران (چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی)
نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:مرتضی حاج‌بابایی - ما و شما - دیویی: 612.661 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -89-8875-964-978 انتخاب
4- بلوغ جسمی و روحی روانی در پسران
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 612.661 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -3-95697-964-978 انتخاب
5- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران (چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی)
نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:مرتضی حاج‌بابایی - ما و شما - دیویی: 612.661 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 350000 ریال - 8 -89-8875-964-978 انتخاب
6- بلوغ جسمی و روحی روانی در پسران
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 616.622 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 1 -3-95697-964 انتخاب
7- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 612.661 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 25000 ریال - 7 -2-95697-964-978 انتخاب
8- بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران (چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی)
نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:مرتضی حاج‌بابایی - ما و شما - دیویی: 612.661 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 350000 ریال - 8 -89-8875-964-978 انتخاب
9- آشنایی با برخی از اختلالات مجاری ادرار و دستگاه تناسلی: راهنمای مراقبتهای ساده و مفید بهداشتی
نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:رباب مقصودی ؛ ويراستار:وهاب اصل‌رحیمی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی - دیویی: 616.6 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 0 -4277-06-964 انتخاب
10- خواص طبیعی و درمانی میوه‌ها و سبزیجات: رژیم غذایی در بیماریها
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:ناصر اصلان‌آبادی - ما و شما - دیویی: 615.221 - 382 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 60000 ریال - 0 -27-8875-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8