لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میقات عشق: سفرنامه منظوم حج
شاعر:نجفعلی عباسی - نشر جلیل - دیویی: 8fa1.05162 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 0 -91-8102-964 انتخاب
2- دیوان اشعار ن.ع. دشت بیاض
نويسنده:نجفعلی عباسی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -02-8904-964 انتخاب
3- سفرنامه منظوم چین
شاعر:نجفعلی عباسی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 0 -17-8904-964 انتخاب
4- دیوان اشعار عدن
شاعر:نجفعلی عباسی - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 408 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 0 -845-247-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1