لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (20)
تالیف (46)
ترجمه (0)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
2- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 98 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 1 -92-2780-964-978 انتخاب
3- اوقات فراغت: پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه‌ها
نويسنده:ناهید ساریخانی ؛ نويسنده:زهرا آب‌جام ؛ زيرنظر:زینب محمدزاده - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 306.4812 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 6 -22-7519-600-978 انتخاب
4- مدیریت رسانه در خانواده: پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر
نويسنده:خسرو رستمی ؛ نويسنده:اعظم علی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:زهرا آب‌جام - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 302.2308 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 7 -09-7519-600-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
6- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
7- همسرگزینی: پودمان همسرداری
نويسنده:خسرو رستمی ؛ زيرنظر:اعظم علی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 646.77 - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 0 -37-7519-600-978 انتخاب
8- مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری: پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر
نويسنده:شهرام شریعت‌پناهی ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی ؛ زيرنظر:محمدعلی صنعتی‌نجار - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 658.4036 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 0 -08-7519-600-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5