لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (20)
تالیف (46)
ترجمه (0)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
2- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
3- اینترنت و ماهواره در خانه: پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه‌ها
نويسنده:مرجان جوانبخش ؛ نويسنده:فاطمه سلامی ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 303.4833 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 7 -25-7519-600-978 انتخاب
4- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
6- آیین‌نامه، شیوه‌نامه و روند چاپ آثار علمی انتشارات موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر)
گردآورنده:زهرا آب‌جام ؛ گردآورنده:اکرم رزم‌پور ؛ گردآورنده:فهیمه فلاح - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 070.5 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -19-7519-600-978 انتخاب
7- جستجو و نجات در سیلاب = Search & rescue in flood
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:شاهین محمدی‌یگانه ؛ نويسنده:فرشی توفیقی - مهر سهیل - دیویی: 363.348 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -1-95730-964 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- اختلالات شایع روان‌شناختی سالمندان: پودمان مراقبت سالمند
ويراستار:زینب محمدزاده ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی ؛ زيرنظر:محمدعلی صنعتی‌نجار - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 618.970231 - 212 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -41-7519-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5