لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (20)
تالیف (46)
ترجمه (0)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تدبیر رابطه پدر با فرزند: پودمان تدبیر در مادری
نويسنده:سیدمحمدحسین جوادی ؛ نويسنده:ایوب اسلامیان ؛ نويسنده:سکینه راه‌پیما - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 649.1 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -28-7519-600-978 انتخاب
2- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
3- مشاوره به فرزندان: پودمان تدبیر در مادری
نويسنده:سیامک طهماسبی ؛ نويسنده:مجتبی عباسی‌اصل ؛ نويسنده:سوده صحرایی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 158.3 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -36-7519-600-978 انتخاب
4- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
5- جستجو و نجات در سیلاب = Search & rescue in flood
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:شاهین محمدی‌یگانه ؛ نويسنده:فرشید توفیقی - مهر سهیل - دیویی: 363.348 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 1 -1-95730-964 انتخاب
6- مدیریت بحران و تعارض در خانواده: پودمان همسرداری
نويسنده:ناهید ساری‌خانی ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی ؛ زيرنظر:محمدعلی صنعتی‌نجار - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 306.85 - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -31-7519-600-978 انتخاب
7- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
8- همسرگزینی برای فرزندان: پودمان همسرداری
نويسنده:مریم فخری ؛ زيرنظر:سیدصاحب سادات‌حسینی ؛ زيرنظر:محمدعلی صنعتی‌نجار - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 646.77 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -34-7519-600-978 انتخاب
9- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
10- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 98 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 1 -92-2780-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5