لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (34)
تهران (33)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین کتاب خردمندی من
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.882 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -12-5810-600-978 انتخاب
2- حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - آفرینگان - دیویی: 808.831 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 50000 ریال - 0 -30-6753-600-978 انتخاب
3- قصه‌های فیلسوف
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:بلکس بولکس - آفرینگان - دیویی: 808.831 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 0 -81-7694-964-978 انتخاب
4- حکایت‌های فلسفی: اسطوره‌های یونان باستان "عشق، نیرنگ و حسادت"
نويسنده:میشل پیکمال ؛ تصويرگر:سورن میه ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - نشر آفرینگان - دیویی: 808.831 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 8 -21-6753-600-978 انتخاب
5- حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - نشر آفرینگان - دیویی: 808.831 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1650 نسخه - 5000 ریال - 5 -99-7694-964-978 انتخاب
6- حکایت‌های فلسفی: اسطوره‌های یونان باستان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:سورن میلع - آفرینگان - دیویی: 813 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 35000 ریال - 6 -89-7694-964-978 انتخاب
7- حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - آفرینگان - دیویی: 808.831 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -30-6753-600-978 انتخاب
8- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.83 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
9- ساده‌دل
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ نقاش:ژان‌لوک سرانو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843.914 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -428-385-964-978 انتخاب
10- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.831 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -08-5810-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4