لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (26)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (36)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - نشر آفرینگان - دیویی: 808.831 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5 -99-7694-964-978 انتخاب
2- حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - نشر آفرینگان - دیویی: 808.831 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 110000 ریال - 5 -99-7694-964-978 انتخاب
3- حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - نشر آفرینگان - دیویی: 808.831 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 5 -99-7694-964-978 انتخاب
4- ساده‌دل
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ نقاش:ژان‌لوک سرانو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843.914 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 7 -428-385-964-978 انتخاب
5- حکایت‌های فلسفی
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تلخيص:فیلیپ لاگوتریر - آفرینگان - دیویی: 813 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -96-7694-964-978 انتخاب
6- حکایت‌های فلسفی: اسطوره‌های یونان باستان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:سورن میلع - آفرینگان - دیویی: 813 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 6 -89-7694-964-978 انتخاب
7- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.831 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -15-5810-600-978 انتخاب
8- حکایت‌های فلسفی
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان ؛ تصويرگر:فیلیپ لاگوتریر - آفرینگان - دیویی: 843.54 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 25000 ریال - 4 -96-7694-964-978 انتخاب
9- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.83 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 35000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
10- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.831 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 0 -08-5810-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4