لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (31)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (40)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی (2) سال دوم دبیرستان: آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث اندیشه و تحقیق ...
نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی ؛ نويسنده:محمدحسین کریمی - کانون فرهنگی آموزش،شبقره - دیویی: 297.076 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 28000 ریال - 7 -166-509-964 انتخاب
2- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1و2و3) قابل استفاده داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 364 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 81000 ریال - 8 -696-509-964-978 انتخاب
3- دین و زندگی کنکور
نويسنده:کمال‌الدین سیفی ؛ نويسنده:پروانه امامی ؛ نويسنده:فرهاد رضازاده - کتاب گاما - دیویی: 297.076 - 556 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 98000 ریال - 8 -4-90753-600-978 انتخاب
4- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی پیش‌دانشگاهی: آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث، اندیشه و تحقیق، نمونه سوال‌های اتحانی پرسش‌های چهار
نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:عباس سیدشبستری ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 23000 ریال - 5 -251-509-964 انتخاب
5- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی (3) سال سوم دبیرستان: آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث، اندیشه و تحقیق، نمونه سوال‌های امتحانی، پرس
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:عباس سیدشبستری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 46000 ریال - 5 -167-509-964 انتخاب
6- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1و2و3) کنکور کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش) (منطبق بر کنکور سال 87) آموزش نکات مهم درسی، اندیشه و ...
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 67000 ریال - 1 -169-509-964 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی کنکور سال‌های دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی، آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث، اندیشه و تحقیق ...
نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:علیرضا امینی ؛ نويسنده:عباس سیدشبستری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 65000 ریال - 3 -252-509-964 انتخاب
8- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1و2و3) قابل استفاده داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 364 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 90000 ریال - 8 -696-509-964-978 انتخاب
9- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: شامل تست‌های کنکورهای سراسری و آزاد تا سال 83 همراه با برگزیده‌ی نکات مهم درسی ...
نويسنده:حمیدرضا اکرمی ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:مسلم بهمن‌آبادی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 39000 ریال - 3 -885-326-964 انتخاب
10- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1 و 2 و 3) قابل استفاده داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 70000 ریال - 8 -696-509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4