لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسافر و سه داستان دیگر
نويسنده:ژولین گرین ؛ مترجم:کاظم سادات‌اشکوری - خورشید آفرین - دیویی: 843.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 0 -02-8482-964 انتخاب
2- من اگر شما بودم: رمان
نويسنده:ژولین گرین ؛ مترجم:داود نوابی ؛ ويراستار:رضا خسروزاد - نشر نون - دیویی: 843.914 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1 -57-7141-600-978 انتخاب
3- من اگر شما بودم: رمان
نويسنده:ژولین گرین ؛ مترجم:داود نوابی ؛ ويراستار:رضا خسروزاد - نشر نون - دیویی: 843.914 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -57-7141-600-978 انتخاب
4- آدرین مزورا
نويسنده:ژولین گرین ؛ مترجم:مریم سپهری‌خامنه ؛ ويراستار:مهشید جوادی - فرهنگ آرش - دیویی: 843.912 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 290000 ریال - 8 -5-94505-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1