لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (39)
تالیف (40)
ترجمه (14)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاهش اضطراب امتحان
نويسنده:جان‌ا. بک ؛ مترجم:کیومرث جهانگردی ؛ مترجم:مسعود براتیان - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 371.26019 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 6 -250-451-964-978 انتخاب
2- مسائل نوجوانان و جوانان
نويسنده:محمد خدایاری‌فرد ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 649.125 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 500 نسخه - 155000 ریال - 1 -213-451-964-978 انتخاب
3- رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راه‌های پیش‌گیری و درمان نابهنجاری‌ها
نويسنده:شکوه نوابی‌نژاد ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 155.4 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 0 -067-451-964-978 انتخاب
4- پرورش‌های اخلاقی و روش‌های تربیتی
نويسنده:مجید رشیدپور ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 297.61 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 9 -154-451-964 انتخاب
5- آنچه جوان باید بداند
نويسنده:مجید رشیدپور ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 305.2420955 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 5 -145-451-964-978 انتخاب
6- خانواده‌ای نمونه در اسلام برداشتی از: سوره‌ی هل اتی یا سوره‌ی انسان
نويسنده:علی قائمی‌ ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 297.644 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -225-451-964-978 انتخاب
7- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -139-451-964-978 انتخاب
8- مسائل نوجوانان و جوانان (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:محمد خدایاری‌فرد ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 649.125 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -027-451-964-978 انتخاب
9- آن چه باید جوان بداند
نويسنده:مجید رشید‌پور ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 305.2420955 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 964-451-145-X انتخاب
10- طلاق چرا؟!
نويسنده:سیدحسن اسعدی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی ؛ ويراستار:سیده‌نگار اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 346.55015 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 9 -204-451-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6