لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (5)
تالیف (17)
ترجمه (6)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 98500 ریال - 2 -00-2580-964-978 انتخاب
2- نانوزیپ فیزیک دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -4-98477-600-978 انتخاب
3- خون آشام: گزارش تکان دهنده یک مرد مرده
نويسنده:سیدجواد موسوی - پیکان - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -500-328-964 انتخاب
4- 400 سوال آزمون پذیرش دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 84: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 32500 ریال - 8 -3-96906-964 انتخاب
5- بیماری‌های داخلی (2): خلاصه اسنشیال سیسیل 2010 خلاصه دروس پزشکی بر اساس منابع دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ...
مترجم:سیدجواد موسوی ؛ مترجم:میثم ایزدی ؛ مترجم:مسعود رحمانیان - آثار سبحان،یاررس - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 116000 ریال - 5 -33-6531-600-978 انتخاب
6- 400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی اسفند 1385: همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیده‌سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 39500 ریال - 8 -11-2580-964-978 انتخاب
7- چکیده بارداری و زایمان ویلیامز 2010
مترجم:محمدحسین عطایی‌نخعی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی ؛ مترجم:محمدباقر حیدری - آثار سبحان،خسروی - 894 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 398000 ریال - 8 -45-6531-600-978 انتخاب
8- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 118500 ریال - 2 -00-2580-964-978 انتخاب
9- راهنمای مطالعه و آمادگی برای امتحان پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:محمدحسین عطائی‌نخعی ؛ نويسنده:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 32000 ریال - 0 -12-6531-600-978 انتخاب
10- بیماری‌های داخلی (1): خلاصه اسنشیال سیسیل 2010 شامل: بیماری‌های ریه، بیماری‌های کلیه، بیماری‌های خون، بیماری‌های روماتولوژی
مترجم:سیدامینه حجتی ؛ مترجم:میثم ایزدی ؛ مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی - آثار سبحان - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 149000 ریال - 7 -13-6531-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3