لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (5)
تالیف (17)
ترجمه (6)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - دیویی: 618 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 118500 ریال - 2 -00-2580-964-978 انتخاب
2- 400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی: اسفند 1386: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیده‌سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 610.76 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 56000 ریال - 6 -31-2580-964-978 انتخاب
3- روانپزشکی آکسفورد 2005
نويسنده:سیدجواد موسوی ؛ نويسنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 618.89 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 5 -38-2580-964-978 انتخاب
4- نانوزیپ فیزیک دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - دیویی: 530.076 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 7 -4-98477-600-978 انتخاب
5- بیماری‌های داخلی (1): خلاصه اسنشیال سیسیل 2010 شامل: بیماری‌های ریه، بیماری‌های کلیه، بیماری‌های خون، بیماری‌های روماتولوژی
مترجم:سیدامینه حجتی ؛ مترجم:میثم ایزدی ؛ مترجم:سیدمصطفی امامی‌میبدی - آثار سبحان - دیویی: 616.6 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 149000 ریال - 7 -13-6531-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 1999، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - شبنم دانش،چراغ دانش - دیویی: 618 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 84500 ریال - 2 -25-7124-964 انتخاب
7- نانوزیپ فیزیک دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - دیویی: 530.076 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -4-98477-600-978 انتخاب
8- 200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 84 همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجمال موسوی ؛ گردآورنده:سیدجواد موسوی - چراغ دانش،شبنم دانش - دیویی: 610.76 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 5 -21-8355-964 انتخاب
9- بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003: خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی دنفورث 2003، ذکر مطالب کلیدی بصورت نکته و برجسته: به انضمام سوالات آزمون‌های ...
مترجم:سیدجمال موسوی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - دیویی: 618 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 98500 ریال - 2 -00-2580-964-978 انتخاب
10- 200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 87 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سمیه موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1300 نسخه - 29500 ریال - 5 -41-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3