لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (6)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 400 سوال آزمون پذیرش دستیاری و پیش‌کارورزی اسفند 84: همراه با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32500 ریال - 8 -3-96906-964 انتخاب
2- چکیده بارداری و زایمان ویلیامز 2010
مترجم:محمدحسین عطایی‌نخعی ؛ مترجم:سیدجواد موسوی ؛ مترجم:محمدباقر حیدری - آثار سبحان،خسروی - دیویی: 618.2 - 894 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 398000 ریال - 8 -45-6531-600-978 انتخاب
3- نانوزیپ فیزیک دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - دیویی: 530.076 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -4-98477-600-978 انتخاب
4- 200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 85 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردآورنده:رضا محمودرباطی ؛ گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:مسعود رحمانیان - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19500 ریال - 7 -04-2580-964 انتخاب
5- بیماری‌های داخلی (2): خلاصه اسنشیال سیسیل 2010 خلاصه دروس پزشکی بر اساس منابع دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ...
مترجم:سیدجواد موسوی ؛ مترجم:میثم ایزدی ؛ مترجم:مسعود رحمانیان - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 616 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 116000 ریال - 5 -33-6531-600-978 انتخاب
6- نانوزیپ فیزیک دهم (از نگاه 40 استاد)
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - دیویی: 530.076 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -4-98477-600-978 انتخاب
7- راهنمای مطالعه و آمادگی برای امتحان پیش‌کارورزی و دستیاری
نويسنده:محمدحسین عطائی‌نخعی ؛ نويسنده:سیدجواد موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 0 -12-6531-600-978 انتخاب
8- خون آشام: گزارش تکان دهنده یک مرد مرده
نويسنده:سیدجواد موسوی - پیکان - دیویی: 8fa3.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 ریال - 6 -500-328-964 انتخاب
9- فیزیک دهم تجربی از نگاه 40 استاد
نويسنده:فرهاد اسدآبشوری ؛ نويسنده:علیرضا آذرنوش ؛ نويسنده:محمود آقاجان‌زاده - نانو - دیویی: 530.076 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 110000 ریال - 7 -22-6357-622-978 انتخاب
10- 400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی اسفند 1385: همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردآورنده:سیدجواد موسوی ؛ گردآورنده:سیده‌سمیه موسوی ؛ گردآورنده:سیدجمال موسوی - آثار سبحان - دیویی: 610.76 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 39500 ریال - 8 -11-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3