لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (65)
تالیف (54)
ترجمه (44)
تهران (98)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:محمود احمدی‌شریف ؛ نويسنده:علیرضا ذاکری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658.301 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 120000 ریال - 0 -74-2651-964-978 انتخاب
2- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 125000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
3- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌‌‌نامه‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.42 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
4- تئوریهای مدیریت
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مرجان بابایی ؛ نويسنده:ریحانه آقاسیدآقا - پوران پژوهش - دیویی: 658 - 568 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 86000 ریال - 3 -092-184-964-978 انتخاب
5- تئوری، طراحی و تغییر سازمانی
نويسنده:گرت‌آر. جونز ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:محمدرضا دارائی - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658.3 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 125000 ریال - 6 -19-5823-600-978 انتخاب
6- تئوریهای مدیریت
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مرجان بابایی ؛ نويسنده:ریحانه آقاسیدآقا - پوران پژوهش - دیویی: 658 - 554 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 86000 ریال - 3 -092-184-964-978 انتخاب
7- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: قابل استفاده در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری
نويسنده:نیره وهاب‌پور ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - آوینا قلم - دیویی: 297.658 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 595000 ریال - 3 -1-96263-622-978 انتخاب
8- تئوریهای مدیریت
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:مرجان بابایی ؛ نويسنده:ریحانه آقاسیدآقا - پوران پژوهش - دیویی: 658 - 554 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 86000 ریال - 3 -092-184-964-978 انتخاب
9- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 125000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
10- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌‌‌نامه‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.42 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10