لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (37)
تالیف (1)
ترجمه (48)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه هنرمند: بازیابی خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 153.35 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 0 -86-6229-964-978 انتخاب
2- ایمان و اراده: در باب تاب آوردن توفان‌های زندگی معنوی‌مان
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:سمیرا نجدسمیعی - پیکان - دیویی: 158.128 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -860-328-964-978 انتخاب
3- تغییر زندگی
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:شهره(قراچه‌داغی) عبداللهی - نشر ذهن‌آویز - دیویی: 291.432 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1100 نسخه - 34000 ریال - 0 -5-92069-964-978 انتخاب
4- گام برداشتن در جهان: شیوه‌های عملی خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 153.35 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 550 نسخه - 530000 ریال - 8 -752-328-964-978 انتخاب
5- هشیاری مالی: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 332.02402 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 8 -723-328-964-978 انتخاب
6- هشیاری مالی: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 332.02402 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 550 نسخه - 440000 ریال - 8 -723-328-964-978 انتخاب
7- راه هنرمند: بازیابی خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 153.35 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -86-6229-964 انتخاب
8- هشیاری مالی: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 332.02402 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 550 نسخه - 230000 ریال - 8 -723-328-964-978 انتخاب
9- حق نوشتن: دعوت و تشرف به زندگی نویسندگی
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد - هیرمند - دیویی: 808.2 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -423-408-964-978 انتخاب
10- راه هنرمند: بازیابی خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 153.35 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 7 -86-6229-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5