لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (40)
تالیف (1)
ترجمه (51)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هشیاری مالی: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 332.02402 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 230000 ریال - 8 -723-328-964-978 انتخاب
2- هشیاری مالی: 90 روز تا رهایی مالی
نويسنده:مارک‌ا. برایان ؛ نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 332.02402 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 55000 ریال - 8 -723-328-964-978 انتخاب
3- رگه طلا: سفر به دل خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:سمیرا نجدسمیعی - پیکان - دیویی: 153.35 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 280000 ریال - 2 -572-328-964-978 انتخاب
4- پروازهای خلاقیت: راهنمای رفع موانع خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ مترجم:لاله مهدی‌نژاد - مثلث - دیویی: 153.35 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 8 -88-8496-964-978 انتخاب
5- حق نوشتن: دعوت و تشرف به زندگی نویسندگی
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد - هیرمند - دیویی: 808.2 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 580000 ریال - 2 -423-408-964-978 انتخاب
6- تغییر زندگی
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:شهره(قراچه‌داغی) عبداللهی - نشر ذهن‌آویز - دیویی: 291.432 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 34000 ریال - 0 -5-92069-964-978 انتخاب
7- کشف آب: در باب هنر استقامت ادامه سفر راه هنرمند
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - پیکان - دیویی: 153.35 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 228000 ریال - 4 -734-328-964-978 انتخاب
8- ستایش (به سوی زندگی پراحساس)
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:هاجر هوشمندی‌فتوت - نشر افکار - دیویی: 204.3 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 2 -75-7858-964 انتخاب
9- ایمان و اراده: در باب تاب آوردن توفان‌های زندگی معنوی‌مان
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:سمیرا نجدسمیعی - پیکان - دیویی: 158.128 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 390000 ریال - 0 -860-328-964-978 انتخاب
10- راه هنرمند: بازیابی خلاقیت
نويسنده:جولیا کامرون ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 153.35 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 28000 ریال - 7 -86-6229-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6