لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگرمی باتنگرام
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:رویا پورمناف - جادوی قلم - دیویی: 793.73 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -2-90986-600-978 انتخاب
2- تمرین‌های زوج‌درمانی هیجان مدار "ایجاد رابطه"
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:زهرا آذریان - دانژه - دیویی: 616.891562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 150000 ریال - 5 -77-5510-600-978 انتخاب
3- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 440000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
4- تمرین‌های زوج‌درمانی هیجان مدار "ایجاد رابطه"
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:زهرا آذریان - دانژه - دیویی: 616.891562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -77-5510-600-978 انتخاب
5- تامین مالی خرد و کاهش فقر
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:بن روگالی ؛ مترجم:پیروز ایزدی - سروستان - دیویی: 332 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 2 -9-94103-964 انتخاب
6- تمرین‌های زوج‌درمانی هیجان‌مدار "ایجاد رابطه"
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:زهرا آذریان - دانژه - دیویی: 616.891562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550000 ریال - 5 -77-5510-600-978 انتخاب
7- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
8- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
9- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 980000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1