لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابداری مالیاتهای مستقیم
نويسنده:مهرداد گلیجانی - صانعی شهمیرزادی - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -76-7420-964-978 انتخاب
2- مدیریت مالی (1)
نويسنده:مهرداد گلیجانی ؛ نويسنده:فرج‌الله فرجی‌نیا - جیسا - 205 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -16-7358-600-978 انتخاب
3- حسابداری مالیاتی
نويسنده:مهرداد گلیجانی ؛ ويراستار:طاهره احمدی - خورشید آفرین - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -04-8482-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1