لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (5)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نانوتکنولوژی: اصول و روش‌ها
نويسنده:سولابهاکی کولکارنی ؛ مترجم:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ مترجم:زهرا صفاری - عظیم اکبرزاده - دیویی: 620.5 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 2 -9970-04-964-978 انتخاب
2- نانوبیوتکنولوژی: مفهوم، کاربرد و آینده
نويسنده:کریستوف.ام نیمایر ؛ نويسنده:جاد.ا مرکین ؛ مترجم:عظیم اکبرزاده‌خیاوی - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - دیویی: 660.6 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 400000 ریال - 0 -8801-04-964-978 انتخاب
3- کاربردهای نانو فناوری در پزشکی و صنعت
نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - دیویی: 620.5 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -46-7827-600-978 انتخاب
4- بیوشیمی عمومی
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:محمدرضا مهرابی ؛ نويسنده:محسن چیانی - عظیم اکبرزاده،محمدرضا مهرابی - دیویی: 574.19 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 8 -1932-04-964-978 انتخاب
5- نانودارورسانی و کاربردهای آن در سرطان مغز = Nanodrug delivery and its applications in brain cancer
نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی - علمی سنا - دیویی: 615.4 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -37-7827-600-978 انتخاب
6- شیمی معدنی در زیست‌شناسی
نويسنده:پاتریشیا‌سی ویلکینز ؛ نويسنده:رالف‌جی ویلکینز ؛ مترجم:عظیم اکبرزاده‌خیاوی - عظیم اکبرزاده - دیویی: 546 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1 -5186-04-964-978 انتخاب
7- سم‌شناسی مواد غذایی
نويسنده:ویلیام هلفریچ ؛ مترجم:محسن چیانی ؛ مترجم:رضا قلی‌خانی‌دربرود - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 615.954 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29000 ریال - 4 -643-460-964 انتخاب
8- تاثیر تنش اسمزی در اندازه و مورفولوژی لیپوزوم
نويسنده:هلن موئن ؛ مترجم:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ مترجم:دنیا پوی - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - دیویی: 615.19 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500000 ریال - 4 -3542-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1