لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرش علمی و عملی در رفتارها و کژرفتاری‌های نوزادان، کودکان و نوجوانان (فراز و نشیب‌ها از نوزادی تا نوجوانی)
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - امید فردا - دیویی: 618.9289 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 40000 ریال - 1 -20-8698-964 انتخاب
2- کودک‌آزاری
نويسنده:علی‌اکبر سیاری ؛ نويسنده:محمدرضا معین‌فرد ؛ نويسنده:وحید نوبهار - کتاب میر - دیویی: 362.76 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -04-8106-964 انتخاب
3- نگرش علمی و عملی در رفتارها و کژرفتاری‌های نوزادان، کودکان و نوجوانان (فراز و نشیب‌ها از نوزادی تا نوجوانی)
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - امید فردا - دیویی: 618.9289 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30500 ریال - 1 -20-8698-964 انتخاب
4- نگرش علمی و عملی در رفتارها و کژرفتاری‌های نوزادان، کودکان و نوجوانان (فراز و نشیب‌ها از نوزادی تا نوجوانی)
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - امید فردا - دیویی: 618.9289 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 34000 ریال - 1 -20-8698-964 انتخاب
5- نگرش علمی و عملی در رفتارها و کژرفتاری‌های نوزادان، کودکان و نوجوانان (فراز و نشیب‌ها از نوزادی تا نوجوانی)
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - امید فردا - دیویی: 618.9289 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 34000 ریال - 1 -20-8698-964 انتخاب
6- سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 343.550998 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 19000 ریال - 9 -372-419-964-978 انتخاب
7- واژه‌نامه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - فکرسازان - دیویی: 342.55023 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 6 -32-8884-964-978 انتخاب
8- کلیات حقوق
نويسنده:ارسلان ثابت‌سعیدی ؛ نويسنده:عباس زراعت ؛ نويسنده:حمیدرضا حاجی‌زاده - اندیشه‌های حقوقی - دیویی: 340 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -9-91338-600-978 انتخاب
9- سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.55023 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16000 ریال - 7 -178-419-964-978 انتخاب
10- نگرش علمی و عملی در رفتارها و کژرفتاری‌های نوزادان، کودکان و نوجوانان (فراز و نشیب‌ها از نوزادی تا نوجوانی)
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - امید فردا - دیویی: 618.9289 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 1 -20-8698-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1