لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (1)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوء هاضمه (زخم معده و اثنی عشر)
نويسنده:سی.جی هاو ؛ نويسنده:ان.جی.دی وایت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا - سپهر اندیشه،نشاط،آیینه ‌دانش،دکتر باهر،فن‌افزار - دیویی: 613.7046 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 14000 ریال - 4 -36-7935-964-978 انتخاب
2- آموزش گام به گام ژیمناستیک: تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و قوانین
نويسنده: انجمن‌ژیمناستیک‌بریتانیا ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:محمد کریمی - فن‌افزار - دیویی: 796.8152 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 4 -54-8150-964-978 انتخاب
3- آموزش گام به گام ژیمناستیک: تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و قوانین
نويسنده: انجمن‌ژیمناستیک‌بریتانیا ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ زيرنظر:محمد کریمی - سپهر اندیشه - دیویی: 796.4 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 10000 ریال - 2 -10-7935-964 انتخاب
4- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - سپهر اندیشه - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 0 -42-7935-964 انتخاب
5- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 6 -87-5756-600-978 انتخاب
6- آموزش کامل تغذیه و نگهداری از کودک
نويسنده:میریام استاپارد ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا - فن‌افزار - دیویی: 649.1 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 7 -40-8150-964-978 انتخاب
7- آموزش گام به گام ژیمناستیک: تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و قوانین
مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:محمد کریمی - سپهر اندیشه - دیویی: 796.4 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 2 -10-7935-964 انتخاب
8- آموزش گام به گام ژیمناستیک: تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و قوانین
نويسنده: انجمن‌ژیمناستیک‌بریتانیا ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ زيرنظر:محمد کریمی - سپهر اندیشه - دیویی: 796.4 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7000 ریال - 2 -10-7935-964 انتخاب
9- کمردرد
نويسنده:لئون روت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا ؛ ويراستار:کامبیز روشنایی - آیینه ‌دانش،فن‌افزار،علم آفرین،پگاسوس - دیویی: 617.564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - انتخاب
10- سوء هاضمه، زخم معده و اثنی عشر
نويسنده:سی.جی هاو ؛ نويسنده:ان.جی.دی وایت ؛ مترجم:فاطمه زهرایی‌نیا - سپهر اندیشه - دیویی: 613.7046 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9000 ریال - 6 -36-7935-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2