لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (36)
تالیف (66)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از خاک تا افلاک: هدهد سبا
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - موسسه انتشارات حضور - دیویی: 297.83 - 264 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 6 -74-6272-964 انتخاب
2- تازیانه‌های سلوک 2
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - شاهچراغ - دیویی: 297.83 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 7 -07-2632-964-978 انتخاب
3- تحلی: در آراستن دل به صفات حمیده
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.63 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 5800 ریال - 8 -5-92564-964 انتخاب
4- از خاک تا افلاک: مرغ سلیمان
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - موسسه انتشارات حضور - دیویی: 297.83 - 264 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 1 -54-6272-964 انتخاب
5- تحلی
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.61 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -13-7208-964 انتخاب
6- ساغر سحر: در نیایش و آداب نماز شب
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - شاهچراغ - دیویی: 297.84 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -06-2632-964-978 انتخاب
7- تخلی: در آداب و منازل توبه
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.84 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 964-92564-4-X انتخاب
8- آداب سلوک قرآنی: تجلی در جلوه‌گر شدن انوار الهی
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 297.159 - 500 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -52-5163-600-978 انتخاب
9- ساغر سحر: در نیایش و آداب نماز شب
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - شاهچراغ - دیویی: 297.84 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -06-2632-964-978 انتخاب
10- خراباتیان عشق: شرح حال عرفا، فضلا، حکما، ادبا و شعرای شیراز به انضمام امامزادگان و مزارات بزرگان در شیراز و شرح حال ایشان
نويسنده:عبدالحسین پیمان‌دوست ؛ مقدمه:کریم‌محمود حقیقی - فلاح - دیویی: 297.8924 - 348 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 500 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7