لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویای عشق
شاعر:صاحب‌جان صالحی ؛ گردآورنده:نسرین احدی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 5 -47-8904-964-978 انتخاب
2- رویای عشق
شاعر:صاحب‌جان صالحی ؛ به‌اهتمام:نسرین احدی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 20000 ریال - 1 -5-95896-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1