لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (16)
ترجمه (7)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Proceedings of the conference on: customary international humanitarian law
نويسنده:پوریا عسکری ؛ نويسنده:ژان‌ماری هنکرتز ؛ مترجم:علی گرشاسبی - مجد - دیویی: 323 - 402 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 5 -048-193-600-978 انتخاب
2- نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)
نويسنده:امیرساعد وکیل ؛ نويسنده:پوریا عسکری - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 323.0944 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 3 -59-7820-964 انتخاب
3- حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی
نويسنده:ژان‌ماری هنکرتز ؛ نويسنده:لوئیس دوسوالدبک ؛ نويسنده:کارولین آلورمن - مجد - دیویی: 303.6 - 874 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 270000 ریال - 2 -28-2955-964-978 انتخاب
4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
نويسنده:پوریا عسکری ؛ نويسنده:امیرساعد وکیل ؛ زيرنظر:عباس کدخدایی - مجد - دیویی: 342.55023 - 642 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 200000 ریال - 2 -46-7820-964-978 انتخاب
5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
نويسنده:پوریا عسکری ؛ نويسنده:امیرساعد وکیل ؛ زيرنظر:عباس کدخدایی - مجد - دیویی: 342.55023 - 674 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 100000 ریال - 2 -46-7820-964-978 انتخاب
6- مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی
به‌اهتمام:پوریا عسکری ؛ به‌اهتمام:ژان‌ماری هنکرتز ؛ ويراستار:تیوا کامران - مجد - دیویی: 303.6 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -047-193-600-978 انتخاب
7- حقوق بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین‌المللی
نويسنده:پوریا عسکری ؛ مقدمه:محسن محبی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -14-8040-600-978 انتخاب
8- حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی ؛ نويسنده:زهرا داور ؛ نويسنده:فاطمه کیهانلو - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 341.48 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 5 -6252-03-964-978 انتخاب
9- سازمان‌های بین‌المللی و اعمال اختیارات حاکمیتی
نويسنده:دن ساروشی ؛ مترجم:پوریا عسکری - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.2 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 7 -18-8040-600-978 انتخاب
10- حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
نويسنده:پوریا عسکری - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 332 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 4 -19-8040-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3