لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (32)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مترسک و خدمتکارش
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 3 -63-7822-964-978 انتخاب
2- یاقوت در دود
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرناز خوشبخت ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 7 -07-7058-600-978 انتخاب
3- کنت کارلشتاین
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 4 -37-7822-964-978 انتخاب
4- من موش بودم
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:شهره نورصالحی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -305-349-964-978 انتخاب
5- پل شکسته
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 964-7822-26-X انتخاب
6- دختر آتش‌ساز
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:مریم موسوی‌بلده ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -40-7058-600-978 انتخاب
7- نیروی اهریمنی‌اش: سپیده‌ی شمالی (بخش اول)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 190 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 4 -15-7822-964 انتخاب
8- مترسک و خدمتکارش
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - پریان - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 130000 ریال - 6 -20-7058-600-978 انتخاب
9- من موش بودم
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:شهره نورصالحی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 823.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 230000 ریال - 9 -305-349-964-978 انتخاب
10- نیروی اهریمنی‌اش: سپیده‌ی شمالی (بخش اول)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 4 -15-7822-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4