لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (33)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیروی اهریمنی‌اش: خنجر ظریف
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 384 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 9 -18-7822-964 انتخاب
2- نیروی اهریمنی‌اش: خنجر ظریف (بخش دوم)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 384 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 70000 ریال - 9 -18-7822-964 انتخاب
3- نیروی اهریمنی‌اش: دوربین کهربایی (بخش دوم)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 312 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 3 -24-7822-964 انتخاب
4- یاقوت در دود
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرناز خوشبخت ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 7 -07-7058-600-978 انتخاب
5- کوکی
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - پریان - دیویی: 823.914 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -44-7058-600-978 انتخاب
6- مترسک و خدمتکارش
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - پریان - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -20-7058-600-978 انتخاب
7- روزی روزگاری در شمال
نويسنده:فیلیپ پولمن - پریان - دیویی: 823.914 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -03-7058-600-978 انتخاب
8- کنت کارلشتاین
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - پریان - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 115000 ریال - 5 -3-93316-600-978 انتخاب
9- دختر آتش‌ساز
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:مریم موسوی‌بلده ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پریان - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 4 -40-7058-600-978 انتخاب
10- مترسک و خدمتکارش
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 3 -63-7822-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4