لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (15)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ ويراستار:ناهید فرشادمهر ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح - عالمگیر - دیویی: 030 - 848 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 48000 ریال - 7 -03-8481-964-978 انتخاب
2- عارفانه‌ها: گزیده غزلیات شمس تبریزی
نويسنده:منصوره میرفتاح - نشر محمد - دیویی: 8fa1.31 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2400000 ریال - 3 -156-336-964-978 انتخاب
3- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ ويراستار:ناهید فرشادمهر ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح - محمد (ص) - دیویی: 030 - 848 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - انتخاب
4- جشنها و آئینهای ایرانی از دیروز تا امروز
نويسنده:منصوره میرفتاح ؛ به‌اهتمام:محمد عالمگیرتهرانی ؛ تصويرگر:مهران یوسفی - نشر محمد،عالمگیر - دیویی: 394.26955 - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -136-336-964-978 انتخاب
5- داستان‌هایی از دوران کودکی شخصیت‌های نامی
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 9 -82-5566-964-978 انتخاب
6- زرتشت: چهره تابناک ایران باستان
نويسنده:منصوره میرفتاح ؛ مقدمه:محمدعلی معلم‌دامغانی ؛ به‌اهتمام:محمد عالمگیرتهرانی - محمد (ص)،عالمگیر - دیویی: 295 - 338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 75000 ریال - 3 -114-336-964-978 انتخاب
7- پسر آتش
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - نشر محمد - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 37000 ریال - 5 -80-5566-964-978 انتخاب
8- گنجینه‌های دانش
نويسنده:زین‌العابدین کاظمی‌خلخالی ؛ نويسنده:سیدمحمود اختریان ؛ نويسنده:ماندانا ناصر - نشر محمد،عالمگیر - دیویی: 030 - 1586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1388 - 200000 ریال - 7 -132-336-964-978 انتخاب
9- عارفانه‌ها: گزیده غزلیات شمس تبریزی
نويسنده:منصوره میرفتاح - نشر محمد - دیویی: 8fa1.31 - 450 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 120000 ریال - 3 -156-336-964-978 انتخاب
10- الهه خورشید
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 34000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3