لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (84)
تالیف (109)
ترجمه (1)
تهران (109)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (90)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش مفاهیم: وسایل نقلیه
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 8 -18-8861-964 انتخاب
2- آموزش مفاهیم: مخالف‌ها
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 964-8861-17-X انتخاب
3- آموزش مفاهیم: مشاغل
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -14-8861-964 انتخاب
4- آموزش مفاهیم: وسایل نقلیه
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -18-8861-964 انتخاب
5- ACT 5: student's book
تدوين:مانک یاوری ؛ تدوين:پانته‌آ سوادکوهی ؛ تدوين:روشن عمرانی - کانون زبان ایران - دیویی: 428.24 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 1 -24-8699-964-978 انتخاب
6- شکوفه‌ها: کتاب کار ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا فتحی ؛ نقاش:امیر خالقی - موسسه شکوفه‌های فرهنگ،نشر شهر - دیویی: 372.21 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 6 -1-96670-964 انتخاب
7- Writing time
تصويرگر:امیر خالقی - کانون زبان ایران - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 15000 نسخه - 1 -80-8699-964 انتخاب
8- آموزش مفاهیم: مشاغل
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 5 -14-8861-964 انتخاب
9- آموزش مفاهیم: پرندگان
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 9 -94-5943-964 انتخاب
10- آموزش مفاهیم: بهداشت
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 3 -15-8861-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11