لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (84)
تالیف (109)
ترجمه (1)
تهران (109)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (90)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه‌ طلایی کلید دانش
ويراستار:علیرضا باقری‌جبلی ؛ ويراستار:بهروز رضایی‌کهریز ؛ ويراستار:حسین سوزنچی - نشر طلایی - دیویی: 030 - 380 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 5050 نسخه - 7 -02-6229-600-978 انتخاب
2- آموزش مفاهیم: ماهی‌ها
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 7 -95-5943-964 انتخاب
3- آموزش مفاهیم در مهد کودک
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 964-8861-20-X انتخاب
4- آموزش مفاهیم: حیوانات
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -97-5943-964 انتخاب
5- Writing time
تصويرگر:امیر خالقی - کانون زبان ایران - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 15000 نسخه - 1 -80-8699-964 انتخاب
6- فرهنگ‌نامه‌ طلایی کلید دانش
ويراستار:علیرضا باقری‌جبلی ؛ ويراستار:بهروز رضایی‌کهریز ؛ ويراستار:حسین سوزنچی - نشر طلایی - دیویی: 030 - 372 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1392 - 7 -02-6229-600-978 انتخاب
7- آموزش مفاهیم: حیوانات
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -97-5943-964-978 انتخاب
8- فرهنگ‌نامه‌ طلایی کلید دانش
ويراستار:علیرضا باقری‌جبلی ؛ ويراستار:بهروز رضایی‌کهریز ؛ ويراستار:حسین سوزنچی - نشر طلایی - دیویی: 030 - 386 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1397 - 2050 نسخه - 0 -01-6229-600-978 انتخاب
9- آموزش مفاهیم: پوشاک
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 5 -96-5943-964 انتخاب
10- آموزش مفاهیم: فصل‌ها
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -16-8861-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11