لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (86)
تالیف (111)
ترجمه (1)
تهران (111)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه‌ طلایی کلید دانش
ويراستار:علیرضا باقری‌جبلی ؛ ويراستار:بهروز رضایی‌کهریز ؛ ويراستار:حسین سوزنچی - نشر طلایی - دیویی: 030 - 386 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1396 - 950000 ریال - 0 -01-6229-600-978 انتخاب
2- مورچه قهرمان
نويسنده:سیدمحمدنوید نژادالحسینی ؛ تصويرگر:امیر خالقی ؛ تصويرگر:حامد کشاورز - جستجو سپاهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 8 -5-95048-964-978 انتخاب
3- فرهنگ‌نامه‌ طلایی کلید دانش
ويراستار:علیرضا باقری‌جبلی ؛ ويراستار:بهروز رضایی‌کهریز ؛ ويراستار:حسین سوزنچی - نشر طلایی - دیویی: 030 - 386 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1391 - 480000 ریال - 0 -01-6229-600-978 انتخاب
4- آموزش مفاهیم: مشاغل
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 8000 ریال - 5 -14-8861-964 انتخاب
5- آموزش مفاهیم: در مهد کودک
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 40000 ریال - 4 -20-8861-964-978 انتخاب
6- آموزش مفاهیم: حیوانات
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4500 ریال - 3 -97-5943-964 انتخاب
7- Writing time
تصويرگر:امیر خالقی - کانون زبان ایران - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1 -80-8699-964 انتخاب
8- آموزش مفاهیم: میوه‌ها
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3900 ریال - 964-5943-99-X انتخاب
9- آموزش مفاهیم: پرندگان
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - نشر مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 9 -94-5943-964 انتخاب
10- آموزش مفاهیم: مشاغل
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 30000 ریال - 5 -14-8861-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12