لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
2- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
3- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 7000 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
4- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 10000 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
5- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 14500 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
6- روشهای مناسب برای تغذیه کودکان
نويسنده:لیلی راوندر ؛ مترجم:محسن برجعلی‌زاده‌مردابسری - نیلوفرانه - دیویی: 649.3 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 11000 ریال - 0 -31-7760-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1