لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (37)
تالیف (0)
ترجمه (78)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به اردوگاه وحشت خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -03-2912-964-978 انتخاب
2- یک روز در سرزمین وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 17000 ریال - 3 -304-291-600-978 انتخاب
3- مردان مریخی، زنان ونوسی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر - نشر علم - دیویی: 646.78 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 5 -237-224-964-978 انتخاب
4- آیین زندگی: چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر - نشر علم - دیویی: 152.46 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 750000 ریال - 4 -979-224-964-978 انتخاب
5- وحشت در خیابان شوک
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -08-2912-964-978 انتخاب
6- به اردوگاه وحشت خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 50000 ریال - 2 -03-2912-964-978 انتخاب
7- وحشت در خیابان شوک
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 17000 ریال - 5 -300-291-600-978 انتخاب
8- آیین دوست‌یابی: چگونه میتوان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر - علم - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 365000 ریال - 7 -981-224-964-978 انتخاب
9- وحشت در خیابان شوک
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -08-2912-964-978 انتخاب
10- ماهی‌ها می‌چسبند: پایداری تغییرات ‌مثبت
نويسنده:استیون لاندین ؛ نويسنده:جان کریستین ؛ نويسنده:هری پل - علم - دیویی: 658.4063 - 230 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22500 ریال - 1 -569-405-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8