لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه فارسی مختصر صحیح مسلم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.211 - 1130 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -274-349-600-978 انتخاب
2- ترجمه فارسی مختصر صحیح مسلم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.211 - 2072 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -275-349-600-978 انتخاب
3- پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری - احسان - دیویی: 297.211 - 592 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -371-356-964 انتخاب
4- پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری - احسان - دیویی: 297.211 - 580 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -372-356-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1