لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 6500 ریال - 5 -139-451-964 انتخاب
2- ترانه باران (گزیده‌ای از سروده‌های سالهای 80 - 86)
شاعر:پروین اشرفی - امینان - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 24000 ریال - 4 -1-91616-600-978 انتخاب
3- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - 5 -139-451-964 انتخاب
4- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 4 -139-451-964-978 انتخاب
5- نجوای دل (دل‌نوشته‌هایی برای اهل بیت)
شاعر:پروین اشرفی - نامه‌ی پارسی - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 6 -81-7576-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1