لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌های آبی
نويسنده:محمود بدرطالعی - فرهنگ ایلیا - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 ریال - 964-2535-19-X انتخاب
2- گفتیم بهار آید و عیشی بکنیم
نويسنده:محمود بدرطالعی - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 ریال - 6 -005-341-964 انتخاب
3- بمباران
نويسنده:محمود بدرطالعی - صاحب اثر - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 700 ریال - انتخاب
4- ساتل میش
نويسنده:محمود بدرطالعی - مدبران - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 20000 ریال - 9 -8-91498-600-978 انتخاب
5- چه روزی چه آفتابی
نويسنده:محمود بدرطالعی - فرهنگ‌ هزاره ‌سوم - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 ریال - 2 -3-93736-964 انتخاب
6- در تاریکی: مجموعه داستانهای کوتاه
نويسنده:محمود بدرطالعی - نشر نشانه - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 ریال - انتخاب
7- شادی‌های ویران
نويسنده:محمود بدرطالعی ؛ ويراستار:روجا هدایتی - مدبران - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 28000 ریال - 6 -08-6303-600-978 انتخاب
8- پستوی زرین: مجموعه داستان
نويسنده:محمود بدرطالعی ؛ ويراستار:روجا هدایتی - مدبران - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 22000 ریال - 6 -9-91498-600-978 انتخاب
9- بمباران
نويسنده:محمود بدرطالعی - سمام - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -92-5317-600-978 انتخاب
10- قایق کاغذی (مجموعه داستان)
نويسنده:محمود بدرطالعی ؛ ويراستار:روجا هدایتی - سمام - دیویی: 8fa3.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -07-8327-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2