لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی
نويسنده:حسین مسرت ؛ ويراستار:پیام شمس‌الدینی - نشر ثالث - 750 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 330 نسخه - 500000 ریال - 9 -122-380-964-978 انتخاب
2- کتاب فصل پژمان
نويسنده:منوچهر علی‌پور ؛ نويسنده:سیروس مرادی‌رویین‌تنی ؛ نويسنده:سیدوحید سمنانی - تیرگان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -163-324-600-978 انتخاب
3- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
5- حکایت پیر قصه‌گو: گفت‌وگو با مهدی آذر یزدی
به‌اهتمام:مهدی آذریزدی ؛ به‌اهتمام:پیام شمس‌الدینی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 5 -69-2533-964-978 انتخاب
6- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
7- یادگار قلم: کارنامه پژوهشی حسین مسرت (1357 - 1397)
گردآورنده:پیام شمس‌الدینی - خانه کتاب - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -508-222-600-978 انتخاب
8- حکایت پیر قصه‌گو: گفت‌وگو با مهدی آذر یزدی
به‌اهتمام:مهدی آذریزدی ؛ به‌اهتمام:پیام شمس‌الدینی - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 5 -69-2533-964-978 انتخاب
9- دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن: درباره فردوسی و شاهنامه
نويسنده:حسین مسرت ؛ نويسنده:پیام شمس‌الدینی - شرکت سهامی انتشار - 272 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 4 -371-325-964-978 انتخاب
10- پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی
نويسنده:حسین مسرت ؛ ويراستار:پیام شمس‌الدینی - نشر ثالث - 748 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 5 -122-380-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3