لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
2- صحیفه سجادیه
مترجم:ابومحمد مرتضوی ؛ ويراستار:پیام شمس‌الدینی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور - دیویی: 297.772 - 474 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 2 -6165-04-600-978 انتخاب
3- کتاب فصل پژمان
نويسنده:منوچهر علی‌پور ؛ نويسنده:سیروس مرادی‌رویین‌تنی ؛ نويسنده:سیدوحید سمنانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.5 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 3 -163-324-600-978 انتخاب
4- دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن: درباره جامعه و فرهنگ
نويسنده:حسین مسرت ؛ نويسنده:پیام شمس‌الدینی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 8fa8.362 - 184 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -425-325-964-978 انتخاب
5- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
7- پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی
نويسنده:حسین مسرت ؛ ويراستار:پیام شمس‌الدینی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 750 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500000 ریال - 9 -122-380-964-978 انتخاب
8- کتاب فصل پژمان
نويسنده:منوچهر علی‌پور ؛ نويسنده:سیروس مرادی‌روئین‌تنی ؛ نويسنده:وحید سمنانی - تیرگان - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 5 -284-324-600-978 انتخاب
9- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
10- بی هراس دیده‌ شدن
شاعر:پیام شمس‌الدینی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 11000 ریال - 9 -304-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3