لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (88)
تالیف (0)
ترجمه (137)
تهران (136)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (137)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوگر و شاهزاده خانم
نويسنده:سرژ بلوک ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:ارغوان غوث - چکه - دیویی: 843.914 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -032-377-600-978 انتخاب
2- حوصله‌ام سررفته!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 12000 ریال - 5 -234-369-964 انتخاب
3- فکر بکر احمقانه
نويسنده:دانیل پناک ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ تصويرگر:ژان‌فیلیپ شابو - شهر قلم - دیویی: 843.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50000 ریال - 0 -64-6518-600-978 انتخاب
4- نیکلا کوچولو به مدرسه می‌رود
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان - دیویی: 843 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 45000 ریال - 9 -046-188-600-978 انتخاب
5- تقصیر من نیست!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.2 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 12000 ریال - 3 -235-369-964 انتخاب
6- نیکلا کوچولو و دوستان
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان،قطره - دیویی: 843 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 3 -048-188-600-978 انتخاب
7- ولی چرا من؟
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 12000 ریال - 7 -233-369-964 انتخاب
8- نیکلا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان،قطره - دیویی: 843 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 6 -050-188-600-978 انتخاب
9- اولین شعله‌ی آتش
نويسنده:اریک سان‌ویسین ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری ؛ ويراستار:لیلی فیروز - کتاب پارک - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 155000 ریال - 2 -02-6707-622-978 انتخاب
10- حوصله‌ام سررفته!
نويسنده:بل مونی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - افق، کتابهای فندق - دیویی: 155.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 5 -234-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14