لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صخره بابون
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -19-8249-964 انتخاب
2- ردپای پلنگ
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -21-8249-964 انتخاب
3- نجات طوطی
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -20-8249-964 انتخاب
4- آتش‌افروزی کرگدن
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -17-8249-964 انتخاب
5- گرگ قرمز
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 0 -18-8249-964 انتخاب
6- غوغای گورخر
نويسنده:الیزابت لیرد ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی ؛ ويراستار:سونیا فرهنگ‌فرهی - سبزان - دیویی: 823.914 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 9 -22-8249-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1