لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (15)
تالیف (5)
ترجمه (25)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق ما: چگونه کودکان می‌توانند جهان را تغییر دهند
نويسنده:جانت ویلسون ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - مرکز - دیویی: 303.4092 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 65000 ریال - 9 -266-213-964-978 انتخاب
2- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 105000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
3- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 9500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
4- هوش مصنوعی
نويسنده:جک چالونر ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 006.3019 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 11500 ریال - 3 -664-305-964 انتخاب
5- داستان‌های شکسپیر
بازنويسي:اندرو متیوز ؛ مترجم:بیژن اوشیدری ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز - دیویی: 823.7 - 376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 295000 ریال - 6 -267-213-964-978 انتخاب
6- واقعیت مجازی در کامپیوتر
نويسنده:کریس آکسلید ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 004 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9500 ریال - 9 -739-305-964 انتخاب
7- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 55000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
9- خوش‌نویسی در ایران
نويسنده:لیلی برات‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 745.6 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9500 ریال - 1 -040-379-964 انتخاب
10- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 7500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3