لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (15)
تالیف (5)
ترجمه (25)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1500 نسخه - 8500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
2- دخترک پسرنما
نويسنده:آن نیوبرگر ؛ مترجم:بهمن رستم‌آبادی ؛ ويراستار:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز - دیویی: 813.54 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 600 نسخه - 115000 ریال - 6 -506-305-964-978 انتخاب
3- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
4- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 1200 نسخه - 28000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
5- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5800 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
6- کارآگاه مه‌یر و گروگان کوچک
نويسنده:اد مک‌بین ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 0 -545-305-964 انتخاب
7- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1800 نسخه - 7500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
8- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 5800 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
9- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
10- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 1800 نسخه - 20000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3