لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (15)
تالیف (5)
ترجمه (25)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
2- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده ؛ تصويرگر:کوئنتین بلیک - نشر مرکز، کتاب مریم - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 700 نسخه - 105000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
3- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1600 نسخه - 13000 ریال - 5 -491-305-964-978 انتخاب
4- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1500 نسخه - 8500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
5- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5800 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
6- خوش‌نویسی در ایران
نويسنده:لیلی برات‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -040-379-964 انتخاب
7- داروی معجزه‌گر
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 1800 نسخه - 9500 ریال - 8 -491-305-964 انتخاب
8- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
9- کارآگاه مه‌یر و گروگان کوچک
نويسنده:اد مک‌بین ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 0 -545-305-964 انتخاب
10- کارآگاه مه‌یر و گروگان کوچک
نويسنده:اد مک‌بین ؛ مترجم:لیلی برات‌زاده - نشر مرکز، کتاب مریم - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 7200 ریال - 0 -545-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3