لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (82)
تالیف (1)
ترجمه (132)
تهران (133)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین همسرداری
نويسنده:دوروتی‌ریدر کارنگی ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - سلسله مهر - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 89000 ریال - 0 -12-5260-600-978 انتخاب
2- مادر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - سلسله مهر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 1 -7-90256-600-978 انتخاب
3- فروشنده یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - پارسینه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 70000 ریال - 3 -04-7369-600-978 انتخاب
4- مادر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - پارسینه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 55000 ریال - 6 -03-7369-600-978 انتخاب
5- معلم یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنستانس جانسون ؛ نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - سلسله مهر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 9 -22-5260-600-978 انتخاب
6- ماجرای قایم‌باشک بازی اسب آبی
بازنويسي: گروه انتشارات دین ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ تصويرگر:پیتر استیونسون - کیا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -053-167-600-978 انتخاب
7- فروشنده یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - سلسله مهر - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 4 -6-90256-600-978 انتخاب
8- زنان همیشه جوان می‌مانند، اگر ...!؟
نويسنده:میریام نلسون ؛ نويسنده:سارا ورنیک ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - سلسله مهر،تمیشه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -04-5260-600-978 انتخاب
9- 250 روش برای نه گفتن: اجازه ندهید دیگران از شما سوء استفاده کنند!
نويسنده:سوزان نیومن ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - پارسینه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 7 -1-93983-600-978 انتخاب
10- آیین سخنرانی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - سلسله مهر - 256 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 4 -27-5260-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14