لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (84)
تالیف (1)
ترجمه (134)
تهران (135)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معلم یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ نويسنده:کنستانس جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - پارسینه - دیویی: 371.302814 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -05-7369-600-978 انتخاب
2- ماجرای پیک نیک رفتن آقا فیله
بازنويسي: گروه انتشارات دین ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ تصويرگر:پیتر استیونسون - کیا - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -047-167-600-978 انتخاب
3- زنان همیشه جوان می‌مانند، اگر ...!؟
نويسنده:میریام نلسون ؛ نويسنده:سارا ورنیک ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - سلسله مهر،تمیشه - دیویی: 613.7045 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -04-5260-600-978 انتخاب
4- قدرت نامحدود: ابعاد هفتگانه موفقیت
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - چابک اندیش - دیویی: 158.1 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 1 -1-91084-600-978 انتخاب
5- مدیر یک دقیقه‌ای
نويسنده:کنت‌اچ. بلانچارد ؛ نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - سلسله مهر،تمیشه - دیویی: 658 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 9 -1-90348-600-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - سلسله مهر - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -00-5260-600-978 انتخاب
7- آیین زندگی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - تمیشه - دیویی: 158.1 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3100 نسخه - 32000 ریال - 7 -23-8805-964 انتخاب
8- پدر یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - پارسینه - دیویی: 306.8742 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 7 -06-7369-600-978 انتخاب
9- فروشنده یک دقیقه‌ای
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ ويراستار:شیرین وحدانی - پارسینه - دیویی: 658.85 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -04-7369-600-978 انتخاب
10- ماجرای جشن تولد فیل کوچولو
بازنويسي: گروه انتشارات دین ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق ؛ تصويرگر:پیتر استیونسون - کیا - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -044-167-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14