لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (6)
تالیف (7)
ترجمه (17)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویلف ترسوی بزرگ سلطان جنگل می‌شود
نويسنده:جورجیا پریجت ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:لیلی فیروز - کتاب‌پارک - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 190000 ریال - 5 -4-98387-600-978 انتخاب
2- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
3- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
4- سفر به آمریکا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 157000 ریال - 5 -1-99224-622-978 انتخاب
5- پسری که دنبال باد رفت
نويسنده:میشل وردینگتون ؛ مترجم:لیدا هادی - کتاب پارک - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 1 -2-99102-622-978 انتخاب
6- خط خطی‌های من
نويسنده:شاینا رودلف ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ تصويرگر:جنیفر زیوین - کتاب پارک - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 4 -1-99102-622-978 انتخاب
7- ریکی
نويسنده:کاجسا‌کریشنی بورانگ ؛ مترجم:نیره عطارچیان ؛ ويراستار:لیدا هادی - حمیدا - 196 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 964-6516-53-X انتخاب
8- سفر به آسیا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -3-99224-622-978 انتخاب
9- آداب و رسوم عقد و عروسی جشن ازدواج
نويسنده:ریحانه فرهنگی ؛ ويراستار:لیدا هادی - کلک آزادگان - 352 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 15000 ریال - 5 -34-7974-964 انتخاب
10- سفر به اروپا و آفریقا
نويسنده:الستر هامفریز ؛ مترجم:لیدا هادی ؛ ويراستار:امین شیرپور - اطراف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 2 -6-99770-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3