لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترور شکلاتی
نويسنده:امین رویین - سبزان - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 964-8249-27-X انتخاب
2- پژواک سکوت (مجموعه شعر)
نويسنده:امین رویین - آشیانه کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 ریال - 6 -11-6070-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1